Praktijkfolder

Huisarts Vinkeveen

Plevierelnlaan 23 3645GN. Vinkeveen

Tel 0297-441144
spoed 441149
Website: www.huisartsvinkeveen.nl
Email: info@huisartsvinkeveen.nl

Binnen de praktijk houdt u uw eigen huisarts. Bij afwezigheid van uw huisarts kunt u terecht bij de waarnemend huisarts die in onze praktijk aanwezig is.

Open

De praktijk is op alle dagen van 8.00 – 17.00 uur. Tussen 10.00 en 10.20 zijn we alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Afspraak

0297-441144 of online via www.huisartsvinkeveen.nl. Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw afspraak om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en spoedeisendheid van uw klacht, door wie u het beste geholpen kunt worden en of een consult van 10 minuten voldoende is.

Spoedgevallen

Wanneer u tijdens de openingstijden van de praktijk heel dringend medische hulp nodig heeft, kunt u gebruik maken van ons spoednummer 0297-441149
Voor spoedgevallen buiten de reguliere openingstijden van 08.00 -17.00 uur kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in leidse Rijn op nummer 088-1309620

Huisbezoek

Als het wegens ziekte of medische aandoening niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, kan de huisarts u thuis bezoeken. Omdat de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling op de praktijk beter zijn, heeft dat altijd de voorkeur.
In verband met de planning van de visites verzoeken wij u een huisbezoek voor 10.00 uur aan te vragen.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of vervoer hebben om naar het spreekuur te komen.

Herhaalrecepten

U kunt herhaalrecepten aanvragen via het algemene nummer 0297-441144 of online via het invullen van het aanvraagformulier op de website van de praktijk: www.huisartsvinkeveen.nl Tevens staat er op de balie bij de assistentes een mand waar u de doosjes of een briefje met uw benodigde herhaalrecepten kunt deponeren. Recepten die u voor 11.00 uur aanvraagt kunt u de volgende werkdag ophalen bij uw apotheek.

Praktijkondersteuning

De praktijk heeft een aantal praktijkondersteuners in dienst. Dit zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen die de huisartsen ondersteunen in de zorg voor chronisch zieken, mensen die net uit het ziekenhuis zijn ontslagen en kwetsbare ouderen. Ook speciale onderzoeken kunnen door hen uitgevoerd en vervolgens met uw huisarts besproken worden. Zoals bijvoorbeeld een longfunctie-onderzoek, een ECG of een 24 uurs bloeddrukmeting.
De praktijkondersteuner GGZ is gespecialiseerd om psychische hulp te geven. Zij werkt nauw samen met de huisarts, houdt zelfstandig spreekuur en geeft voorlichting. Een belangrijke taak hierbij is het verhelderen van het probleem van de patiënt om vervolgens te kunnen beslissen welke vervolgstappen nodig zijn.

Physician assistant

Een PA heeft een masteropleiding afgerond na een HBO-opleiding in de gezondheidszorg. De PA is geen arts, maar een medisch opgeleide zorgverlener die taken van de huisarts overneemt. De PA is bevoegd om zelfstandig beslissingen over een behandeling te nemen en medicatie voor deze behandeling voor te schrijven. Er is echter een goede overlegstructuur en een nauwe samenwerking met de huisartsen en zo nodig met specialisten.

Inschrijven

Woont u in onze regio dan bent u van harte welkom in onze praktijk. Als u al ingeschreven staat bij een andere praktijk dient u eerst daar te bespreken dat u van huisarts wilt veranderen. U kunt zich online inschrijven via de website. Bij uw eerste bezoek dient u een ID-bewijs van uzelf en/of eventuele gezinsleden mee te nemen. Stelt u prijs op een kennismaking met één van de huisartsen dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Thuisarts

Op www.thuisarts.nl is betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte te vinden. Deze site is gemaakt door het Nederlandse Huisartsen Genootschap.

Call Now Button